SON MAKALELER VE KAYNAKLAR

Risk, Süreç ve Teknoloji Yönetimi

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri” başlığı altında sunulan hizmetlerimiz kurumlardaki risklere ve bu riskleri yönetmek üzere uygulanan, süreç ve teknoloji altyapıları ile ilişkili temel kontrolleri geliştirerek iyileştirmeye ve bu sayede daha etkin yönetmeye odaklanmıştır.
Devamı

UFRS / TFRS Raporlaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), dünyada birçok ülkede ve ülkemizde kabul görmüş finansal raporlama sistemidir. Küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını hedefler.
Devamı

DUYURU VE HABERLER

KGK 2016 Yılı İnceleme Raporu Yayımlanmıştır.
Bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla Kurumumuz tarafından bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2016 yılında yapılan incelemeler tamamlanmış olup, yapılan incelemelerin sonuçları Yıllık İnceleme Raporuyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Raporda, 2016 yılında yapılan dosya incelemelerinin yanı sıra, 2014 ve 2015 yıllarında Kurumumuzca denetim kuruluşları tarafından oluşturulan kalite kontrol sistemlerinin yeterliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan kalite kontrol incelemelerinin sonuçlarına da yer verilmiştir.
23 Haziran 2017, Cuma
Kişi başına düşen altın ne kadar?
Türkiye'de kişi başına 5,5 gram altın düşüyor.
15 Ocak 2019, Salı
Bağımsız Denetimin Hukuki Statüsü Ve Müeyyideleri
Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edil¬mesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. (660 sayılı KHK, md.2/f.1-b).
12 Ekim 2017, Perşembe