Konkordato; şirketler için can simidi mi yoksa ölüm fermanı mı?

Konkordato; şirketler için can simidi mi yoksa ölüm fermanı mı?

Konkordato; şirketler için can simidi mi? yoksa ölüm fermanı mı?


Ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle faiz oranlarındaki artış, kredi kısıtlamaları, uluslararası krizler, ve dövizdeki dalgalanmalar gibi faktörler, birçok şirketi zor durumda bırakmaktadır. Bu zorluklarla başa çıkabilmek adına, şirketler konkordato başvurusu yapmaktadır.

Faiz oranlarındaki artış, işletmelerin kredi maliyetlerini yükselterek finansman sorunlarına neden olmaktadır. Bu durum, şirketlerin borç ödemelerinde güçlük yaşamasına ve konkordato başvurularını artırmasına yol açmaktadır.

Bankaların kredi koşullarını sıkılaştırması ve kredi miktarını kısıtlaması, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırmaktadır. Bu da şirketlerin konkordato başvurusuna yönelmelerine sebep olmaktadır.

Uluslararası savaşlar ve krizler, küresel ekonomiyi olumsuz etkileyerek şirketlerin faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. Bu olumsuz etkiler, işletmelerin konkordato başvurularına yönelmelerine neden olmaktadır.

Dövizdeki aşırı yükselme, işletmelerin maliyetlerini artırarak finansman sorunlarına yol açmaktadır. Bu da şirketlerin borç ödemelerinde zorlanmasına ve konkordato başvurularını artırmasına neden olmaktadır.

Konkordato, mali durumu kötüleşmiş şirketlerin, borçlularla alacaklıların anlaşması ve mahkeme tarafından onaylanması ile gerçekleşen bir yeniden yapılandırma prosedürüdür. Borçlu, konkordato sayesinde borçlarını kısmen veya tamamen ödeyerek iflastan kurtulabilir.

Konkordato başvurusu, borçlu tarafından mahkemeye yapılır. Başvuruda, borçlunun mali durumu, konkordato projesi ve alacaklıların listesi detaylı bir şekilde sunulur. Mahkeme, başvuruyu inceledikten sonra, konkordato talebinin kabulüne veya reddine karar verir.

Konkordato projesi, borçlunun alacaklılara olan borçlarını nasıl ödeyeceğini gösteren bir planı içerir. Projede, borçların ne oranda ödeneceği, ödeme tarihleri ve diğer konkordato şartları yer alır.

Konkordatonun temel amacı, mali durumu zorlaşan işletmelerin iflastan kurtulmasını sağlayarak ticaretlerine devam etmelerini mümkün kılmaktır. Konkordato ile işletmeler, borç yükünden kurtularak faaliyetlerini sürdürebilir ve rekabet avantajlarını artırabilir.

Konkordato mali durumu zorlaşan işletmelerin iflastan kurtulmasını sağlayarak ticaretlerine devam etmelerini mümkün kılmakla birlikte Konkordato sürecinin iyi planlanmaması durumunda Konkordato işletmelerin ölüm fermanı olduğu hususunu da unutmamak gerekir.

İşletimelerin konkordato ilan etmeyi düşündüklerinde öncelikle İşletme için hazırlanacak Konkordato Projesinin işletmenin dinamik yapılarına uygun olmalı ve yapılan projenin hayata geçirilebilir olması gerekir. İşletme yapısına uymayan ve hayata geçirilme şansı olamayan projeler Mahkemece konkordato için verilen 3 aylık geçici sürede hem konkordato komiserleri hem de hakimler tarafından tespit edilmekte ve 3 aylık geçici mühlet içinde de Konkordato komiserlerinin mahkemeye verdikleri rapor ile Mahkemece iflas kararı verilmektedir.

İşletmelere mahkemece konkordato için verilen 3 aylık geçici sürede işletmenin günün şartlarına göre konkordato projelerini revize etme şansı da bulunmakla beraber Revize edilen projenin de günün şartlarına uygun ve hayata geçirilebilir olmaması halinde mahkememce verilen iflas kararı ile  işletmenin ölüm fermanı imzalanmaktadır.

Sonuç itibari ile işletimlerin Konkordato sürecinden önce yapacakları Konkordato Projesinin ve Mahkemece konkordato için verilen 3 aylık geçici sürede Konkordato projesinin günün şartlarına göre revize edilmesi gerekiyorsa işletmelerin işin ehli danışmalarla çalışılması gerekir. Aksi halde Konkordato işletmenin mali zorlukları yenme de can simidi olması gerekirken İşletmenin celladı olacaktır.Sedat Eryürek

Smmm, Bağımsız Denetçi
İndex Ekonomi Bağımsız Denetim A.Ş.
Türkiye Genel Koordinatörü

Video
Paylaş: