Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.


Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

İndex Ekonomi olarak 2017 yılında akredite danışmanlık firması olduk.

EBRD tarafından akredite edilmiş danışman firmalar arasında yer almaktadır.

EBRD Yetkilendirilmiş Danışmanı olarak bizimle çalışırsanız % 75’e varan hibe desteklerden faydalanabilirsiniz.

Türkiye Ulusal Programı kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Reconstruction and Development Bank – EBRD)’nin yürüttüğü Küçük Ölçekli İşletmeler Destek Programları (Small Bussiness Support – SBS) kapsamında Danışmanlık Hizmetleri (Business Advisory Services – BAS) vermeye yetkili kuruluş olarak bizden alacağınız hizmetlerimizde % 75’e kadar hibe destekten faydalanabilirsiniz.

Danışmanlık Hizmetleri (Business Advisory Services- BAS)

BAS Yerel danışmanlarla masraf paylaşımı yöntemiyle projeleri kolaylaştırarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşletme performansını artırmaya yönelik doğrudan destek, sistematik piyasa faaliyetleriyle birleştirilerek bankanın faaliyetlerde bulunduğu ülkelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere desteğe yönelik sürdürülebilir ve ticari açıdan uygulanabilir altyapıların oluşturulmasını amaçlanmaktadır.

BAS, işletmelerin ticari ihtiyaçlarını belirlemelerine ve performanslarını artırmak amacıyla kendilerine yardımcı olacak uzman danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetleri tanımlamalarına yardımcı olur.

Desteklenen Danışmanlık Alanları

 1. Pazar Performansını Geliştirici Danışmanlık Hizmetleri

1.1 Pazar Analizi ve Planlaması

 • Pazar Araştırması, Anket, Analiz
 • Pazarlama Stratejisi Geliştirilmesi
 • Pazarlama Kampanyası Geliştirilmesi
 • Markalaşma
 • Promosyon Ürünleri Tasarımı
 • Web Sayfası Tasarımı
 • Fiyatlandırma Politikası
 • Yeni Ürün Geliştirilmesi
 • Satış Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • E-Ticaret
 • Diğer

1.2 Kalkınma Planlaması

 • Is Planı
 • Stratejik Planlama
 • Genişleme/Çeşitlendirme Planlaması
 • Finansal Planlama
 • Maliyet Analizi• Diğer

1.3 Fizibilite Araştırmaları

 • Ortak Araştırması
 • Tedarikçi Araştırması
 • Yatırımcı Araştırması
 • Müşteri Araştırması
 • Satın Alma Yönetimi
 • Diğer

2.2 Bilgisayar Destekli Finansal/Yönetim Bilişim Sistemi

 • Finansal Yönetim Bilişim Sistemi
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM), Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP)
 • Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemi
 • Malzeme İhtiyacı Planlaması (MRP)
 • İmalat Kaynak Planlaması (MRPII)
 • Dağıtım Kaynak Planlaması (DRP)
 • Diğer

2.3 Tarım

 • Ekin Yönetimi
 • Hayvancılık Yönetimi
 • Arazi Yönetimi
 • Diğer
 1. Maliyet Düşürücü Danışmanlık Hizmetleri

3.1 Bilgisayar Destekli İmalat Sistemi (CMS)

 • Bilgisayar Destekli İmalat Sistemi (CMS)
 • Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
 • Bilgisayar Destekli İmalat Paketi (CAM)
 • Modelleme, Optimizasyon ve Simülasyon
 • Diğer

3.2 Mühendislik Çalışmaları

 • Mühendislik Araştırmaları
 • Mimari planlama/tasarım
 • IT Altyapısı ve sistem tasarımı
 • Üretim optimizasyonu
 • Mekan optimizasyonu
 • Altyapı planlaması
 • Diğer
 1. Kalite Yönetimi & Belgelendirme
 • ISO Uygulamaları ve Belgelendirmeleri
 • HACCP Uygulamaları ve Belgelendirmeleri
 • Good Manufacturing Practices Uygulamaları ve Belgelendirmeleri
 • Organik Ürün Belgelendirmesi
 1. Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

5.1 Enerji verimliliği

 • Enerji denetimi
 • Yenilenebilir Enerji
 • CDM
 • Diğer

5.2 Çevre

 • Çevresel denetim
 • IPPC (Integrated Pollution Prevention Control)