Ekonomi Raporları

Genel amaçlı ekonomi üzerine menkul ve gayrimenkul değişimlerinin analizlerinin yapılması üzerine ekonomi raporları oluşturmak ve sunmak.

Ülkelerin Ekonomik Durumları Araştırma Raporları

Her ülkenin ekonomik faaliyetlerinin araştırılması, durumlarının analiz edilmesi üzerine araştırmalar yapmak.

Fizibilite Raporları

Fizibilite raporu yatırımlar için hazırlanan çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalar yatırımın yapılması durumunda karlılıgının ne olacagını gösteren raporlamadır. Kısaca yatırımın ne kadar “yapılabilir” olduğunu gösteren bir rapor türüdür fizibilite raporları.

Proje Sonuç Raporları

Proje raporu belirli bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecinin sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Sektörel Araştırma Raporları

Sektörün büyümesi ve olumlu sonuçlar vermesinde ekonominin de büyük etkisi vardır. Sektörün karlılığı ve sektörün gelecekte olumlu yönde ilerlemesi, sektör de yer alan firmaların iyi sonuçlar elde edebileceğini gösterir. Bazı durumlarda ise tam tersi etki de çıkabilir. Ekonominin iyi olması bazı sektörlerin düşüş yaşamasına ve hatta bitmesine dahi yol açabilir.

Sektör analizinden sonra sektörde yer alan firmalar için firma analizi yapmak gerekir.

Piyasa Araştırma Raporları

Analiz ve araştırma gibi kavramların çok önemli bir hale geldiği günümüzde, başarılı olmanın en önemli şartı, gelişen ve hızla değişen piyasa koşullarını doğru tahmin edebilmektir.

Bir pazar hakkında bilgi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, bu piyasada satışa sunulacak bir ürün veya hizmet hakkında ve ürün veya hizmet için geçmiş, şimdiki ve potansiyel müşteriler hakkında; İşletmenizin hedef piyasaının özellikleri, harcama alışkanlıkları, konumu ve ihtiyaçları, bir bütün olarak endüstri ve karşılaştığınız belirli rakiplerin araştırmasına piyasa araştırması denilmektedir.

İllerin Ekonomik Durumları Araştırma Raporları

Her ilin ekonomik faaliyetlerinin araştırılması, durumlarının analiz edilmesi üzerine araştırmalar yapmak.