Dış ticaret süreci, çok çeşitli yazılı belgeler aracılığıyla gerçekleştirilir. Her dış ticaret işleminde mutlaka kullanılması beklenen ve “demirbaş” olarak nitelendirilebilecek belgeler vardır. Bunlar arasında fatura, çeki/koli/spesifikasyon listesi, gümrük beyannamesi, menşe şahadetnamesi ve taşıma belgeleri gibi belgeler yer almaktadır. 
Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin belirli bir sistematik içerisinde, anlaşılır bir şekilde açıklanabilmesi için bu belgeler 5 ayrı grupta incelenir. Bunlar; 

 1. Ticari Belgeler (Commercial Documents) : Faturalar, çeki listesi, koli listesi, imalatçı analiz belgesi, kontrol-gözetim belgesi, gemi ölçü raporu.
 2. Resmi Belgeler (Official Documents): Dolaşım belgeleri, menşe şahadetnamesi, kontrol belgeleri, konsolosluk faturası, uygunluk belgesi, sağlık sertifikası, veteriner sertifikası, helal belgesi, koşer belgesi, radyasyon belgesi, boykot/kara liste sertifikası, A.T.A karneleri.
 3. Taşıma Belgeleri (Transport Documents): Deniz konşimentosu, Özellikli konşimentolar, diğer konşimentolar.
 4. Sigorta Belgeleri (Insurance Documents): Flotan sigorta poliçesi, sigorta mektubu, sigorta poliçesi, sigorta sertifikası.
 5. Finansman Belgeleri (Financial Documents): Poliçe, bono, rehin senedi, antrepo makbuzu, teslim emri, kontrol ve numune alma yetki belgesi. 

Kısa Vadeli İhracat Kredileri ve İşlemleri

 • Reeskont Kredisi İşlemleri 
 • KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi İşlemleri 
 • İhracata Hazırlık Kredisi İşlemleri 
 • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi İşlemleri 
 • Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi İşlemleri 
 • Sevk Öncesi İhracat Kredisi İşlemleri 

Orta Uzun Vadeli İhracat Kredileri ve İşlemleri

 •  İhracata Yönelik Yatırım Kredisi İşlemleri
 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi İşlemleri
 • İhracat Alacakları İskonto Programı
 • Marka Kredisi İşlemleri
 • Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi İşlemleri
 • Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
 • Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi İşlemleri
 • Özellikli İhracat Kredisi İşlemleri
 • Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler ve İşlemleri

 • Turizm Kredisi İşlemleri
 • Uluslararası Nakliyat
 • Pazarlama Kredisi İşlemleri
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi İşlemleri
 • Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi İşlemleri
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi İşlemleri
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı