Finansal raporlama, finansal bilgi kullanıcılarına (Banka, Yatırımcı, Hazine, SPK) yönelik hazırlanan devletin koyduğu yasalar, yönetmelikler ve tüzükler gibi yasa koyucunun belirlediği politikalar, yöntemler ve kurallara uyum amacı güden raporlama türüdür. Aylık ve çeyrek dönemlerde hazırlanan finansal raporlamanın kapsadığı raporlar:

 1. Gelir Tablosu
 2. Bilanço
 3. Nakit Akım Tablosu

Birçok işletme için mecburi olan bu raporlar temel mali tablolar olarak da bilinir. Bankalar, yatırımcılar ve yasa koyucular genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GKGMİ)’ne uygun olarak hazırlanan bu raporları kullanarak denetim gerçekleştirirler. Bankalar kredi verirken bu mali tabloları talep eder. Hazine, SPK gibi yasa koyucular yönetmeliklere göre zorunlu tutulan bu mali tabloları denetler.

Bu raporlar, işletmenizin belirli bir zamanda ya da dönemde mali durumunu gösterir. Tüm işletmenin nasıl icra edildiğini gösteren bu raporlar ne yazık ki işletmenizdeki operasyonların nasıl yürütüldüğü konusunda herhangi bir iç görü sunmazlar. Temel mali tablolar geriye dönüktür. İşinizin gelecek dönemlerde nasıl icra edileceğini göstermez.

Kişilerin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarını ödeme alışkanlıklarına, borç durumlarına, yeni kredili ürün ve kredi kullanım yoğunluklarına göre hesaplanan değerlendirmelerdir.

Nasıl Değerlendirilir?

 1. Borç veya kredi ödeme alışkanlıkları,
 2. Borç veya kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması,
 3. Mevcut hesap ve borç durumu
 4. İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilmekte
 5. Yeni kredili ürün açılışları
 6. Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttırır
 7. Kredi kullanım yoğunluğu
 8. Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin değerlendirmesi, kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir,
 9. Diğer unsurlar olarak sıralanabilir.

Kişilerin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarını ödeme alışkanlıklarına, borç durumlarına, yeni kredili ürün ve kredi kullanım yoğunluklarına göre hesaplanan değerlendirmelerdir.

 

Nasıl Değerlendirilir?

 1. Borç veya kredi ödeme alışkanlıkları,
 2. Borç veya kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması,
 3. Mevcut hesap ve borç durumu, 
 4. İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilmekte,
 5. Yeni kredili ürün açılışları,
 6. Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttırır,
 7. Kredi kullanım yoğunluğu,
 8. Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin değerlendirmesi, kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir, ve diğer unsurlar olarak sıralanabilir.