Şirketlerin uzun dönemde hayatlarını sürdürmek ve uluslararası bir şirket olmaları için gereken yolların başında halka açılmak gelmektedir.

  1. Alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir kaynak sağlanır.
  2. Borçlanmanın aksine geri ödeme gerektirmez. Teminat ipotek istenmez.
  3. Borsa şirketi olmak şöhret demektir. Şirket isminin yazılı ve görsel basında sıkça yer alması tanınırlığı, saygınlığı ve rekabet gücünü artıracaktır.
  4. Halka açılma sonrası ikincil halka arzlarla sürekli fon temin edilmesi mümkündür.
  5. Halka açılma sayesinde şirket kurumsallaşıp modern yönetim tekniklerine kavuşacak ve tüketiciler, yatırımcılar ve kreditörler gözünde prestij ve güven kazanacaktır.
  6. Küçük ve gelişme potansiyeli olan şirketler için büyüme fırsatları sunar. Yerli ve yabancı şirketlerle işbirliğine gidebilme imkanları yaratır.
  7. Hisse senetlerinin organize bir pazarda şeffaflık içerisinde alınıp satılması ile sağlanan likidite mevcut ortaklara önemli fırsatlar sağlar.
  8. Finansman riskinin dağıtılmasını sağlar.

Hisse Senedi Sermaye Piyasaları Danışmanlığı alanında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Borsa İstanbul Sermaye Piyasaları İşlemleri’nde gerçekleştirilen birincil halka arzlar, ikincil halka arzlar, blok satışlar ve sermaye artırımlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.